از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 15    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
کارگزینی و رفاه کارگزینی و رفاه خانم ملیحه تهامی 2306
کارشناس دفتر هیئت مدیره و روابط عمومی کارشناس دفتر هیئت مدیره و روابط عمومی خانم اعظم نصرآبادی 2302
مدیر کالیبراسیون و ابزار دقیق مدیر کالیبراسیون و ابزار دقیق خانم فاطمه زنگی آبادی 2300 f.zangiabadi@zarkpp.ir
مدیر تدارکات مدیر تدارکات آقای علیرضا کردستانی 2303
دفتر مهندسی و برنامه ریزی دفتر مهندسی و برنامه ریزی آقای پرویز اله یاری 3400
دفتر منابع انسانی دفتر منابع انسانی آقای محسن حاج حسینی 2206
دفتر فناوری اطلاعات دفتر فناوری اطلاعات آقای حسین ایزدی 03431425522-2222 izadi@zarkpp.ir
دبیرخانه دبیرخانه خانم اعظم نصرت آبادی 2202
ایمنی و بهداشت ایمنی و بهداشت آقای علی فرزین فر 2219
امور تعمیرات امور تعمیرات آقای ایرج امیری 2228
اداره مکانیک اداره مکانیک آقای حسین محمدی 2229
اداره شیمی اداره شیمی آقای محمد رضا ترکزاده 2223
اداره خدمات اداره خدمات آقای مرتضی جامی 2224
اداره حسابداری اداره حسابداری خانم منصوره تهامی 2210
اداره الکتریک اداره الکتریک آقای یاسر بهرامی 3208
<<   <  1  >   >>  
Powered by DorsaPortal