از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 15    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
کارگزینی و رفاه کارگزینی و رفاه خانم فرخی 2306 farokhi[at]zarkpp[dot]ir
کارشناس دفتر هیئت مدیره و روابط عمومی کارشناس دفتر هیئت مدیره و روابط عمومی خانم اعظم نصرآبادی 2302 a[dot]nosratabadi[at]zarkpp[dot]ir
مدیر کالیبراسیون و ابزار دقیق مدیر کالیبراسیون و ابزار دقیق خانم فاطمه زنگی آبادی 2300 f[dot]zangiabadi[at]zarkpp[dot]ir
مدیر تدارکات مدیر تدارکات آقای علیرضا کردستانی 2303 kordestani[at]zarkpp[dot]ir
دفتر مهندسی و برنامه ریزی دفتر مهندسی و برنامه ریزی آقای پرویز اله یاری 3400 pa[at]zarkpp[dot]ir
دفتر منابع انسانی دفتر منابع انسانی آقای محسن حاج حسینی 2206 hajhosseini[at]zarkpp[dot]ir
دفتر فناوری اطلاعات دفتر فناوری اطلاعات آقای حسین ایزدی 03431425522-2222 izadi[at]zarkpp[dot]ir
دبیرخانه دبیرخانه خانم اعظم نصرت آبادی 2202 dabir[at]zarkpp[dot]ir
ایمنی و بهداشت ایمنی و بهداشت آقای علی فرزین فر 2219 a[dot]farzinfar[at]zarkpp[dot]ir
امور تعمیرات امور تعمیرات حسین محمدی 2229 amiri[at]zarkpp[dot]ir
اداره مکانیک اداره مکانیک آقای حسین محمدی 2229 mohammadi[at]zarkpp[dot]ir
اداره شیمی اداره شیمی آقای محمد رضا ترکزاده 2223 turkzadeh[at]zarkpp[dot]ir
اداره خدمات اداره خدمات آقای مرتضی جامی 2224 jami[at]zarkpp[dot]ir
اداره حسابداری اداره حسابداری خانم منصوره تهامی 2210 tahami[at]zarkpp[dot]ir
اداره الکتریک اداره الکتریک آقای یاسر بهرامی 3208 bahrami[at]zarkpp[dot]ir
<<   <  1  >   >>  
Powered by DorsaPortal