تحقیقات
پروژه های تحقیقاتی
 
 عنوان پروژه
 تعیین عوامل انگیزشی و رفاهی و بررسی تاثیر این عوامل بر افزایش بهره وری نیروی کار در شرکت مدیریت تولید برق زرند
 محقق  سام ایزدی
 تعریف پروژه و اهداف آن
از آن جهت که بهره وری یکی از موضوعات اساسی در توسعه اقتصادی می باشدو از طرف دیگر یکی از عوامل موثر بر توسعه اقتصادی، منابع انسانی می باشد ؛ لذا تعیین عوامل انگیزشی کارکنان جهت افزایش بهره وری سیستم مورد بررسی قرار گرفت.
 نتایج  عوامل موثربرافزایش بهره وری نیروی کار شامل موارد زیر می باشد:
تاثیر فضای کار مشارکتی ،تاثیر نظام تشویق و تنبیه،تاثیر آموزشهای عمومی و تخصصی،تغییر ساختار سازمانی،گردش مشاغل،بهبود کیفیت زندگی کاری،مکانیزه کردن تجهیزات،سهیم کردن کارکنان در منافع حاصل از تولید،تاثیر ارائه اطلاعات دقیق در باره عملکرد سازمان،پرداخت و افزایش نسبی پاداش و تسهیلات
که با توجه به این پژوهش موثرترین این عوامل تاثیری به صورت زیر دارند.
- سهیم نمودن کارکنان در منافع حاصل از تولید %88
- فضای کار مشارکتی %72/87
- آموزش عمومی و تخصصی %33/88
- بهبود کیفیت زندگی کاری %15/86
 تصاویر  


 عنوان پروژه
 طرح جایگزینی ماده اکسیژن گیر بی خطر به جای ماده سمی و سرطان زای هیدرازین در نیروگاه زرند
 محقق  محمدرضا ترکزاده
 تعریف پروژه و اهداف آن
 ماده هیدرازین در نیروگاه زرند جهت حذف اکسیژن و جلوگیری از خوردگی اکسیژن به آب تغذیه بویلر اضافه می شود. ماده هیدرازین به عنوان یک ماده خطرناک و سرطان زا و آلوده کننده محیط زیست شناخته شده است که در مراحل حمل، نگهداری و استفاده برای محیط زیست خطرناک است.
هدف از این پروژه جایگزینی ماده ای به جای هیدرازین است که برای انسان و محیط زیست خطری نداشته و با شرایط نیروگاه زرند همخوانی داشته باشد
 نتایج  - ارائه پیشنهاد ماده DEHA جهت اکسیژن زدایی به طوری که این ماده در تمام طول سیکل اکسیژن زدایی میکند در نتیجه نسبت به هیدرازین که در بویلر تجزیه می شود و تمام سیکل اعم از بخار و کندانسور را پوشش نمی دهد برتری دارد.
- به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه تر از هیدرازین می باشد.
- ازهیدرازین بسیار ایمن تر بوده اثرات زیست محیطی کمتر خطرتری دارد.
- تولید آمونیاک خورنده نمیکند.
 تصاویر  


 عنوان پروژه
 بررسی و یافتن نقطه بهینه سوخت ورودی به بویلر و تاثیر آن روی راندمان بویلر با تاکید بر مسائل خوردگی
 محقق  محسن بنی اسد زاده
 تعریف پروژه و اهداف آن
 بویلرهای نیروگاهی که با سوخت مازوت کار می کنند معمولاً دارای مشکلاتی از قبیل اختلال در احتراق، کاهش راندمان، خوردگی ناشی از احتراق ناقص سوخت، افزایش آلودگی، بالا رفتن هزینه ها و ... می باشند.
هدف از این پروژه انتخاب مناسب ترین درجه حرارت سوخت ورودی به بویلر برای صورت گرفتن یک احتراق کامل و قابل قبول از لحاظ بهره برداری، کاهش آلودگی های زیست محیطی، پایین آوردن هزینه ها و ... با توجه به شرایط و خواص سوخت فعلی می باشد
 نتایج - بدست آوردن نقطه بهینه دمای سوخت در محدوده بین 100 تا 120 درجه سانتیگراد
-  کاهش میزان تولید SO3 و NOX و خوردگی در بویلر با توجه به کاهش میزان هوای مورد نیاز جهت احتراق
- راحتی پمپاژ سوخت و کاهش مصرف انرژی الکتروموتورها
- اتمیزه کردن و اختلال مناسب سوخت و هوا
- کاهش لزجت سوخت
 تصاویر  


 عنوان پروژه
 طراحی و ساخت ژنراتور phase angle مربوط به سیستم تحریک نیروگاه زرند
 محقق  سید علیرضا جعفری
 تعریف پروژه و اهداف آن
 در سیستم تحریک از نوع دینامیک جهت تامین ولتاژ اولیه تحریک از یک ژنراتور با فرکانس بالا که به محور اصلی ژنراتور متصل است استفاده می شود. در نیروگاه زرند این ژنراتور از دو ژنراتور تو در تو با روتور مغناطیس دائم، یکی با ولتاژ سه فاز 110 ولت و فرکانس 350Hz و دیگری با ولتاژ سه فاز 220 ولت و فرکانس 400Hz تشکیل شده است.
با توجه به آسیب دیدگی زیاد این ژنراتور و قیمت خرید زیاد آن در این پروژه تحقیقاتی تصمیم به ساخت ژنراتور فوق با امکانات داخل کشور گردید.
 نتایج  در نهایت این پروژه منجر به ساخت دستگاه ژنراتور phase angle و تست آن گردید که تا کنون چندین مرتبه ساخت آن تکرار گردیده است.
 تصاویر  


 عنوان پروژه
 بررسی علل زوال زود هنگام لوله های ایرهیتر بویلرهای نیروگاه زرند و ارائه راه حل
 محقق  ایرج امیری
 تعریف پروژه و اهداف آن
  ایرهیترهای بویلر های نیروگاه زرند دارای 4 طبقه و از نوع پوسته لوله ای می باشند که هر طبقه دارای 1978 لوله می باشد. به دلیل پایین بودن دمای هوای ورودی به طبقه پایین ایرهیتر، این قسمت در معرض خوردگی شدید می باشد. این عوارض باعث کاهش زمان کارکرد لوله ها و سوراخ شدن آنها شده و حجم زیادی از هوای مورد نیاز جهت احتراق وارد دود خروجی می شود. در نتیجه احتراق ناقص صورت گرفته و راندمان بویلر شدیداً کاهش پیدا می کند. از دیگر پیامد های این امر خوردگی کانال های دود و آلودگی های زیست محیطی می باشد
 نتایج - جلوگیری از سوراخ شدن لوله های ایرهیتر و همچنین جلوگیری از ورود هوای بویلر به دود خروجی
- جلوگیری از ایجاد نقطه شبنم در لوله های ایرهیتر و کانالهای دود
- افزایش طول عمر لوله های ایرهیتر بویلر های نیروگاه زرند
- افزایش راندمان حرارتی بویلر و سیکل آب و بخار
- کاهش هزینه های سنگین تعمیرات
- جلوگیری از توقف تولید واحد های نیروگاه
 تصاویر  


 عنوان پروژه
 بررسی علل کاهش راندمان سیستم آب مقطر ( اواپراتور ) نیروگاه زرند و ارئه راه حل های مناسب جهت افزایش راندمان آنها
 محقق  محمدرضا ترکزاده
 تعریف پروژه و اهداف آن
 هدف از این پروژه تحقیقاتی کاهش هزینه های تولید آب مقطر در نیروگاه زرند و همچنین کاهش پساب تولیدی سیستم اواپراتور برای کمک به محیط زیست است. در این راستا کاهش مصرف آب تصفیه و بخار نیز مد نظر می باشد. در این پروژه ابتدا راندمان را به طور دقیق اندازه گرفته و سپس علل کاهش آن را بررسی و راه حل هایی جهت افزایش راندمان ارائه می گردد.
 نتایج  ارائه پیشنهادات و اجرایی شدن آنها که 5 هزار لیتر کاهش تلفات آب تصفیه و بخار مصرفی را در پی داشت.
 تصاویر                      


 عنوان پروژه
 بررسی امکان بازیافت آب بلودان بویلرهای نیروگاه زرند و ارائه بهترین روش تصفیه آن
 محقق  محمدرضا ترکزاده
 تعریف پروژه و اهداف آن
 در نیروگاه زرند برای کاهش غلظت آب بویلرها که در اثر تبخیر آب و به جای ماندن املاح، مقداری از آب بویلر درین داده می شود و آب مقطر جدید وارد بویلر می گردد که این میزان آب مقطر مصرفی نیروگاه که در شرایط عادی 11 متر مکعب آب مقطر در ساعت بوده و حداقل بین 3 تا 5 متر مکعب آب با کنداکتیویته حداکثر 100 میکرو زیمنس بر سانتی متر برآورد می گردد که به پساب تبدیل می شود.
لذا هدف از این پروژه بازیافت میزان 3000 تا 5000 لیتر آب درین بویلرها و استفاده از روشهای تصفیه مناسب آب جهت تبدیل آن به آب مقطر می باشد.
 نتایج  ارائه 4 روش پیشنهادی در مورد استفاده از پساب شامل:
1) با توجه به فشار و درجه حرارت آن در محل تخلیه سوخت
2) کالریفایرها برای گرمایش سوخت
3) در استیم ایرهیترها
4) استفاده از مبدل های جدید جهت سرد کردن
 تصاویر  


 عنوان پروژه
 طراحی و ساخت گاردن جدید CT فن های برج خنک کن نیروگاه زرند
 محقق  ایرج امیری
 تعریف پروژه و اهداف آن
 برج خنک کن نیروگاه زرند از نوع برج تر و جریان اجباری می باشد که CT فن های بالای برج هوا را مکش کرده و باعث خنک شدن آب می شوند. گاردن های موجود بر روی این CT فن ها دارای معایب زیر می باشند :
- نیاز به الیمنت دقیق و طولانی بودن زمان الایمنت و تعمیرات
- زنگ زدگی و فرسودگی محور به علت رطوبت زیاد و اسیدی بودن بخارات
- خمیدگی محور به دلیل طول زیاد
- قیمت بالا و نبود تکنولوژی ساخت در داخل کشور
هدف از این پروژه مرتفع نمودن سیستم و رفع مشکلات فوق می باشد.
 نتایج  از مزایای این پروژه میتوان به عدم نیاز به الایمنت دقیق و راحتی نصب، طول عمر بیشتر به دلیل انتخاب جنس مناسب تر با توجه به رطوبت و اسیدی بودن، ارتعاش کمتر فن، امکان ساخت در منطقه، ارزان تر بودن سیستم نسبت به نمونه های خارجی و عدم خروج ارز از کشور یاد کرد.
 تصاویر  


 عنوان پروژه
 طراحی سیستم مناسب برای گرمایش سوخت تا درجه حرارت مورد نیاز بهینه برای بویلرهای نیروگاه زرند
 محقق  سید علیرضا جعفری
 تعریف پروژه و اهداف آن
 علت استفاده از سیستم آب گرمایش به عنوان سیال واسطه در نیروگاه زرند و عدم استفاده از آن در سایر نیروگاهها این است که نیروگاه زرند تنها نیروگاه بخاری در کشور است که فشار مازوت آن از فشار سیکل بخار نیروگاه بالاتر می باشد . بنابراین در صورت سوراخ شدن هیتر مازوت و عدم استفاده از سیال واسطه مازوت وارد سیکل بخار نیروگاه می گردد و باعث وقوع صدمات جبران ناپذیر به بویلر و توربین می گردد .
 نتایج  - گرمتر شدن سوخت ( از 75 درجه سانتیگراد به 105 درجه سانتیگراد )
- کاهش لزجت سوخت
- پودر شدن مناسب سوخت و اختلاط مناسبترسوخت و هوا
- افزایش سطح تماس هوا با سوخت و کاهش هوای مورد نیاز جهت احتراق
- افزایش درجه حرارت دود خروجی وکاهش تشکیل نقطه شبنم
- احتراق کامل سوخت و درنتیجه کاهش مصرف سوخت و افزایش راندمان
- کاهش رسوب و خوردگی در تجهیزات بویلر
- کاهش آلاینده های زیست محیطی
 تصاویر  


 عنوان پروژه
 بررسی پدیده بیش گرمایش کوتاه مدت در بویلر نیروگاه زرند و ارائه راههای جلوگیری از آسیب پذیری
 محقق  لیلا زنگی آبادی
 تعریف پروژه و اهداف آن
 در دماهای بسیار بالا استحکام فلزات به شدت کاهش می یابد. این مساله باعث می شود که قطعه در مدت زمان کوتاهی دچار شکست شود. با توجه به زمان کوتاهی که قطعه می تواند دمای بالا را تحمل کند به این نوع خرابی های دما بالا "بیش گرمایش کوتاه مدت" گفته می شود. بسته به دمای قطعه، خرابی ممکن است در مدت زمان کوتاهی رخ دهد.
 نتایج  روشهای جلوگیری از وقوع پدیده بیش گرمایش در بویلرهای نیروگاه زرند :
- بالا بردن درجه حرارت مازوت و رساندن آن به 100 تا 120 درجه سانتیگراد
- کنترل عملکرد پاشش آب در سوپرهیتر و کنترل کیفیت آب اسپری واترها
- بازدید از قسمتهای عایق شده و در صورت تخریب عایق ؛ ترمیم آن
- جلوگیری از نشتی آب خنک کننده در کندانسور
- راه اندازی مجدد اسپری واترهای اضطراری
- کنترل شیمیایی دقیق و اسید شویی بویلر
 تصاویر  


 عنوان پروژه
 بررسی و ارزیابی میزان و اثرات آلاینده های زیست محیطی نیروگاه زرند و ارائه روش های کنترل و کاهش آن
 محقق  علی فرزین فر
 تعریف پروژه و اهداف آن
 حفاظت از محیط زیست ضرورتی اجتناب ناپذیر است و در این راستا در نیروگاه زرند نیز می بایستی آلاینده های زیست محیطی ابتدا شناسایی و بررسی شده و در ادامه نسبت به اثرات آن ها بر محیط، انسان و ... تحقیقاتی صورت گیرد. پس از آن در مورد روش های کنترل و کاهش این آلاینده ها امکان سنجی به عمل آید.
 نتایج   شاخص های زیست محیطی نیروگاه به همراه علل پیدایش و راه کارهای کنترلی آنها مشخص گردید. به عنوان مثال در خصوص شاخص های بخش پساب منجر به درخواست و پیگیری ساخت تصفیه خانه فاضلاب گردید که هم اکنون در مرحله راه اندازی قرار دارد.
 تصاویر  


 عنوان پروژه
 بهینه سازی طرح اکسترکشن پمپهای کندانسور و دی اریتور نیروگاه زرند و اجرای طرح جدید بر روی یک دستگاه از پمپهای مذکور
 محقق  حسین محمدی
 تعریف پروژه و اهداف آن
 شش دستگاه اکسترکشن پمپ کندانسور و دی اریتور موجود در نیروگاه زرند همواره دچار خرابی زودهنگام می شوند، بطوریکه یکی از معضلات تعمیرات و بهره برداری نیروگاه به شمار می روند.از جمله این خرابی ها سائیدگی پره های متحرک، یاتاقان و نشتی زیاد آب مقطر از سیستم آببندی اکسترکشن پمپ در حال کار است.
هدف از این پروژه تغییر طرح این پمپ هاست به طوری که مشکلات فوق مرتفع گردد.
 نتایج  تغییر سیستم یاتاقان پایین پمپ از نوع بوشی به غلتشی و اجرای سیستم آببندی مناسب پمپ که حتی در صورت بروز عوامل خرابی پمپ مانند بی آب کار کردن پمپ، کاویتاسیون و ارتعاشات غیر قابل اجتناب از کارکرد مجموعه موتور پمپ در فرکانس کاری آن، هیچگونه تاثیری برعملکرد سیستم یاتاقان غلتشی نمیگذارد و بازه های تعمیراتی پمپ به حداقل چهارسال می رسد.
 تصاویر  


 عنوان پروژه
 طراحی و ساخت و جایگزینی سیستم ناظر مشعل بویلر نیروگاه زرند
 محقق  سعید جعفرزاده
 تعریف پروژه و اهداف آن
 به ازای هر بویلر نیروگاه زرند هشت عدد سیستم پایش مشعل وجود دارد که با توجه به گذشت بیش از سی و هشت سال از کارکرد سیستم و استهلاک آن و عدم امکان خرید آمپلی فایر و کارت های الکترونیکی، سعی بر آن شد ضمن طراحی و ساخت آمپلی فایر جدید با استفاده از میکرو کنترلر (PIC) با حداقل توان مصرفی، دقت بالا و بدون نیاز به کارت، جایگزین مطمئن و مناسبی به جای آمپلی فایر موجود ساخته شود.
 نتایج  - نمایش دقیق میزان Intensity مشعل به صورت درصدی
- کمک به تنظیم شرایط کوره به صورت مطلوب و انجام احتراق کامل سوخت
- کاهش مصرف سوخت و کاهش تولید گاز های گلخانه ای
- صرفه جویی اقتصادی و ارتقای سیستم
 تصاویر  


 عنوان پروژه
 امکان سنجی استفاده از سوت بلاور صوتی برای بویلر نیروگاه زرند
 محقق  علی جهانیان
 تعریف پروژه و اهداف آن
 در حال حاضر در صنایع نیروگاهی اغلب از سوت بلاورهای بخاری استفاده می شود. از جمله معایب سوت بلاورهای بخار:
- خطر ناشی از حضور نفرات در محل و امکان آسیب و سوختگی در اثر نشت بخار و یا ترکیدگی لوله های انتقال
- افزایش امکان تشکیل اسید در مناطق سرد ایرهیتر و افزایش استهلاک ناشی از خوردگی تجهیزات
- هزینه های هنگفت خرید، نگهداری و استفاده
هدف ساخت و بومی سازی اولین سوت بلاور صوتی نیروگاهی در ایران که بسیار ارزان تر و مقرون به صرفه تر از نمونه های خارجی آن می باشد
 نتایج  - کاهش چشمگیر هزینه های تعمیر و نگهداری
- سادگی استفاده و عدم نیاز به حضور اپراتور با برنامه ریزی سیستم PLC
- کاهش خوردگی در تجهیزات بویلر
 تصاویر  


 
تاریخ به روز رسانی: 1397/08/19
تعداد بازدید: 5171
Powered by DorsaPortal